En början


Varje resa börjar någonstans. Det finns ett första blad i varje bok, ett första steg på varje stig, en första ton i varje melodi. Utan sin fortsättning blir den aldrig något speciellt — det är först när tiden låter oss blicka tillbaka som dess betydelse träder fram.

Det här är en sådan början…till berättelsen om livet på Månskensfarmen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *